Cần kịp thời đưa hệ thống ERP giai đoạn 1 vào vận hành

Cần kịp thời đưa hệ thống ERP giai đoạn 1 vào vận hành

Đó là đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng tại buổi làm việc cập nhật tiến độ triển khai dự án “Triển khai Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – Giai đoạn 1” ngày 20/2/2023.

Báo cáo tiến độ triển khai Hệ thống ERP – giai đoạn 1 tại Petrovietnam, bà Trần Thị Lưu, Trưởng ban Quản lý dự án của NGS cho biết: Tính đến 20/2, các phân hệ gồm kế toán tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Mẹ đã đưa vào vận hành tương đối ổn định. Người sử dụng đã, đang dần làm chủ trong việc vận hành hệ thống. Các phân hệ gồm quản lý danh mục đầu tư, lập kế hoạch ngân sách và dự báo đang được kiểm thử, dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2023 và sẽ vận hành chính thức từ tháng 4.

Toàn cảnh cuộc họp

Đối với các phân hệ còn lại, Tổ triển khai ERP đã và đang phối hợp cùng đơn vị tư vấn để hoàn thành, đưa vào vận hành đúng kế hoạch; đồng thời, thúc đẩy tăng cường việc kiểm soát và xử lý các vấn đề vướng mắc để đảm bảo tiến độ của dự án. Đối với việc kết nối với các đơn vị thành viên của Tập đoàn, đơn vị tư vấn đã xây dựng hệ thống Cổng thông tin điện tử (ERP Portal) cho việc truy cập từ các chi nhánh/đơn vị phụ thuộc, đơn vị thành viên. Trong đó, các dữ liệu của đơn vị được cập nhật lên hệ thống như: kế hoạch, thực hiện, danh mục đầu tư, số liệu phục vụ báo cáo tài chính… Đánh giá chung, qua thời gian triển khai dự án, hệ thống ERP bước đầu được Petrovietnam tiếp cận, triển khai vận hành hiệu quả, ổn định.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tập đoàn, đại diện các Ban chuyên môn/Văn phòng đã cùng trao đổi với đơn vị tư vấn những vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện hệ thống cũng như đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục các vấn đề gặp phải, nâng cao sự phối hợp, tạo điều kiện tốt để dự án được hoàn thiện và chính thức đưa vào vận hành giai đoạn 1 vào cuối tháng 6/2023.

Đại diện NGS báo cáo tiến độ triển khai dự án Hệ thống ERP

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đánh giá cao việc phối hợp triển khai hệ thống ERP tại Cơ quan Tập đoàn trong thời gian qua, bước đầu triển khai vận hành hệ thống ổn định, hiệu quả. Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng lưu ý theo tiến độ, dự án còn không nhiều thời gian nhưng còn rất nhiều việc cần triển khai vì vậy Tổ triển khai ERP cần tăng cường phối hợp với đơn vị tư vấn, kiểm soát cụ thể các công việc được phân công, đảm bảo dự án được triển khai hiệu quả và đúng tiến độ.

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh việc kịp thời đưa hệ thống ERP giai đoạn 1 vào vận hành ổn định, hiệu quả sẽ góp phần tích cực giúp Petrovietnam hoàn thành mục tiêu quản trị. Trong thời gian tới, Tổng Giám đốc yêu cầu Tổ triển khai ERP, các Ban chuyên môn/Văn phòng tổ chức giao ban thường xuyên để điều phối công việc cần triển khai, xử lý các vấn đề gặp phải nhằm đảm bảo tiến độ dự án. Bên cạnh đó, cần tích cực tuyên truyền về mục đích, hiệu quả của hệ thống ERP trong toàn Tập đoàn để từ đó nâng cao năng lực quản trị của Tập đoàn nói chung, từng đơn vị nói riêng, hướng đến xây dựng và phát triển Petrovietnam bền vững.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *