Giới thiệu ERP

ERP (Enterprise Resource Planning – hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) là một thuật ngữ được dùng liên quan đến một loạt hoạt động của doanh nghiệp, do phần mềm máy tính hỗ trợ, để giúp cho công ty quản lý các hoạt động chính, bao gồm: kế toán, phân tích tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, hoạch định và quản lý sản xuất, quản lý hậu cần, quản lý quan hệ khách hàng… Mục tiêu tổng quát của hệ thống này là đảm bảo các nguồn lực thích hợp của doanh nghiệp như nhân lực, hàng hóa, vật tư, máy móc và tài chính luôn sẵn sàng với số lượng đủ khi cần, bằng cách sử dụng các công cụ hoạch định và lên kế hoạch theo một tiêu chuẩn thống nhất (ERP).

Với ERP, mọi hoạt động của một công ty, từ quản trị nguồn nhân lực, quản lý dây chuyền sản xuất và cung ứng hàng hóa vật tư, quản lý tài chính nội bộ, kho hàng, đến việc bán hàng, tiếp thị sản phẩm, trao đổi với đối tác, khách hàng… đều được thực hiện trên một hệ thống duy nhất. ERP được xem là một giải pháp quản trị doanh nghiệp thành công nhất trên thế giới hiện nay.