Tin tức

Tin tức

Cần kịp thời đưa hệ thống ERP giai đoạn 1 vào vận hành

Đó là đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) ...
Xem thêm